راهکارها

راهکارهای قابل ارائه توسط

شرکت فناوری موج خاور

محصولات ما شامل انواع فرستنده‌های توان پایین و توان متوسط، ریمالتی پلکسر، مدولاتورهای پخش زمینی و مدولاتورهای پخش ماهواره‌ای در آسیا، آفریقا و اروپا در حال سرویس‌دهی هستند و می‌کوشیم در آینده‌ای نزدیک در هر پنج قاره حضوری موفق داشته باشیم.

این تجهیزات شامل انواع مدولاتور پخش زمینی ،فرستنده های تلویزیونی دیجیتال توان کم و متوسط، فشرده ساز صدا و تصویر و مالتی پلکسر هستند.

این تجهیزات شامل انواع مدولاتور پخش ماهواره ای، مالتی پلکسر و فشرده ساز صدا و تصویر هستند.

لینک های ساخته شده شامل لینک های انتقال صدا و تصویر و نیز لینک های رادیویی مایکروویو Outdoor و Split Mount در باندهای مختلف است.

شامل سامانه جامع مانیتورینگ ایستگاه های تلویزیونی و تجهیزات مربوط به مانیتورینگ تصویر هستند.